Duurzaamheid topprioriteit – Doe het voor onze Toekomst

Duurzaamheid topprioriteit – Doe het voor onze Toekomst

Ontwikkelingen als het Klimaatakkoord en de Regionale Energie Strategie maken duidelijk dat duurzaamheid topprioriteit heeft. Er wordt veel belang gehecht aan het milieu, klimaat en de opwarming van de aarde. Het gaat immers om onze toekomst en de toekomst van onze kinderen. Het besef is groot dat er nu echt iets moet gebeuren. En dat kunnen we niet alleen oplossen. Nee, we moeten het samen doen. Solidariteit is hierin het leidende principe. We gaan elkaar nodig hebben. Dat geldt voor huurders maar ook voor eigenaren van een woning. Dat geldt voor de stedelijke gemeenten en de meer landelijke gemeenten. En dat geldt voor de overheid én de private sector. Het gaat nu nog meer dan ooit om het collectief. En deze transitie moet snel gaan plaatsvinden, voordat het echt te laat is.

Gedrag
Een onderwerp dat het fundament vormt van deze enorme opgave is het gedrag. We zullen echt bij de basis moeten beginnen. Het begint letterlijk bij onszelf. En heel belangrijk daarin is het scheiden van afval, het besparen op energie én minder vliegen. We zullen zelf de verantwoordelijkheid willen en moeten nemen. Laten we niet weglopen voor het klimaatprobleem, maar zelf de handen uit de mouwen steken en het goede voorbeeld geven. Er moet sprake zijn van een intrinsieke motivatie. En dat is het enige juiste en beste uitgangspunt in de aanpak van het klimaatprobleem.

Woningaanpassingen
En dat we aan slag gaan blijkt ook uit de vele maatregelen die al zijn genomen in en om het huis. Dubbele beglazing is nagenoeg de standaard geworden. Maar ook isolatie en een groene leverancier scoren hoog. Iets minder hoog scoort de aanschaf van zonnepanelen. Toch geldt ook hiervoor dat al veel inwoners hiertoe is overgegaan. Een mooi resultaat, dat opnieuw aantoont welk belang er wordt gehecht aan het milieu en dat iedereen zijn steentje wil bijdragen.

Groen
En dat het niet ophoudt bij energie en isolatie, blijkt ook wel uit de waardering de we hebben voor het groen. Ook het klimaat en een schone lucht worden als essentieel beschouwd. Er zijn in toenemende mate perioden van droogte, maar ook juist momenten van hevige regenval. Dat vraagt eveneens om een integrale aanpak. Waar stedelijke gemeenten het vele water soms niet afgevoerd krijgen, kennen de landelijke gemeenten juist lange perioden een tekort aan water. Dat moet beter. Een integrale visie is nodig. En ook hier begint het bij onszelf. Veel mensen hebben de stenen in de tuin al vervangen door planten. En het is mooie ontwikkeling dat er steeds meer aandacht is voor het opvangen van regenwater.

Samenspraak
Tot slot is samenspraak een cruciale moderator in de hele transitie. Om het klimaatprobleem effectief aan te pakken is niet alleen het collectief van belang, maar ook participatie. Het moet in overleg plaatsvinden. En niet worden opgedrongen. Want juist daarmee krijg je draagvlak en consensus. En dat geldt ook voor de realisatie van windmolens en zonneparken (grootschalige opwek). Het realiseren hiervan gaat sneller en doelgerichter wanneer inwoners op tijd worden meegenomen en de mogelijkheid hebben om deel te nemen.

Kortom, laten we de stip op de horizon juist als startpunt nemen. Een stip waarin een duurzame toekomst centraal staat. En de route daarnaartoe moeten we vooral samen én in samenspraak afleggen. En hoe meer dat gebeurt, hoe eerder de stip ook wordt bereikt.

Jeroen Rooijakkers,
wethouder Duurzaamheid.