Kees Joosten

Kees Joosten

Kees Joosten

 

Wie ben ik?

Ik ben Kees Joosten, 71 jaar. Wij kennen elkaar misschien als lid van het wijkplatform in Veldhoven-Dorp én redactielid van het wijkblad, het Infolijntje. Verder ben ik penningmeester KBO en vul ik bij het FNV belastingformulieren in. Ik woonde 32 jaar in de Kromstraat en nu in het City Centrum.

En wat wilt u voor Veldhoven?

Bij nieuwe woningbouwprojecten moet het percentage sociale woningen omhoog. Alleen die zijn betaalbaar voor wie op de wachtlijst staan en voor veel ouderen. Want elke Veldhovenaar moet mee kunnen doen. Een voedselbank of stichting Leergeld moet toch overbodig zijn.