Jos Bosch

Jos Bosch


Wie ben ik?

Ik woon al vanaf mijn vijfde levensjaar in Veldhoven. Ben getrouwd en heb twee zonen die allebei in Eindhoven wonen. Heb ruim 40 jaar in het voortgezet onderwijs gewerkt.  Eerst ruim 20 jaar in Veldhoven en de laatste 20 jaar in Bladel. Met passie gewerkt in dit prachtige werkveld, allerlei lesgevende en leidinggevende functies heb ik bekleed.

Begin jaren 60 telde Veldhoven de helft van het aantal inwoners van nu. Heb Veldhoven zien veranderen van een dorp naar een stadsdorp. Voel me erg betrokken bij wat er in Veldhoven gebeurd en vooral hoe het Veldhoven zich de komende 100 jaar verder ontwikkelt. Dat is tevens mijn drijfveer om mee te denken en  me voor de lokale politiek in te zetten Sinds een  jaar ben ik actief meedenkend lid ter ondersteuning van de GroenLinks & PvdA gemeenteraadsfractie

Waarom GroenLinks & PvdA Veldhoven?

Als overtuigd sociaaldemocraat kan ik me heel goed vinden in de samenwerking met GroenLinks. De PvdA heeft goede opvattingen en ideeën omtrent de economische ontwikkeling, het zit als het ware in de genen van de partij. Zij weet daarbij heel  goed  bestuurlijke verantwoordelijkheid te dragen . GroenLinks zet zich sinds jaar en dag in voor de ecologische kant en doet dat met een positieve sociale insteek, waarbij iedereen mag en kan meedoen in onze leefwereld.

Op dit kruispunt van denken en doen  vinden wij elkaar en kunnen we elkaar politiek versterken. Hoop dat we meer gelijkgestemde partijen zullen treffen in de komende raadsperiode. Waarbij we coalities aan  gaan zodat we de goede beslissingen  nemen op weg naar een  aangenaam leefbaar en duurzaam ingerichte woon en werkomgeving.

Wat draag ik hieraan bij?

Vanuit mijn onderwijs hart wil ik me inzetten voor kansen gelijkheid in het onderwijs. Ik merk dat op lokaal niveau daar beleidsmatig een tandje bij geschakeld kan worden. Voel me nauw betrokken bij het passend onderwijs en de ontwikkelingen hiervan in onze regio.

Verder heb ik me opgeven als vrijwilliger bij Veldhoven duurzaam om het informatiepunt op gezette tijden te bemensen. Door actief te participeren, raak ik in gesprek met betrokken burgers die actief bezig zijn met de energie transitie. Hun kennis en ervaringen kan ik meenemen naar het politieke gesprek in Veldhoven.

Wat een levensader is in onze dorpse samenleving zijn de culturele, sportieve en welzijnsinstellingen. Samen met het verenigingsleven zorgen zij ervoor dat men zich op persoonlijk vlak als mens in breed perspectief kan door ontwikkelen. Het stelt je in staat om op  een gezonde en aangename manier vrije tijd in te vullen. Voor kinderen is het een kans om hun talenten verder tot ontplooiing te laten komen.