Jeroen Rooijakkers

Jeroen Rooijakkers

Jeroen Rooijakkers

Wie ben ik?

Mijn naam is Jeroen Rooijakkers. Getrouwd met Afke en ik heb een dochter Senna. Wonend aan Smelen in het mooie Veldhoven. Ik heb twee Master-studies gedaan: Beleids- en Organisatiewetenschappen én Vrijetijdswetenschappen. Beide aan de Universiteit van Tilburg. Na mijn studies ben ik gaan werken in de toeristische sector en het hoger onderwijs. Maar intussen ook alweer ruim 15 jaar actief in de politiek. Begonnen als Raadslid in 2006. En sinds 2018 wethouder. Met in de portefeuille ‘financiën, milieu, duurzaamheid en de vrijetijdseconomie’.

Waarom GroenLinks & PvdA Veldhoven?

Met de samenwerking van GroenLinks & PvdA komt het beste van twee werelden samen. Het gaat om de combinatie van mens en milieu. Het gaat om de toekomst van Veldhoven. In de brede zin van het woord. Het gaat om toekomstbestendige zorg. Maar ook om een duurzame omgeving. Het gaat om de zelfstandigheid van Veldhoven. Maar ook om een maatschappij waarbij we samen problemen oplossen. In een uiterst dynamische en innovatieve omgeving: Brainport. En dat maakt Veldhoven krachtig én bijzonder. We zijn er voor elkaar. Lijntjes zijn en blijven kort. Het verenigingsleven floreert. Met aandacht voor de jeugd én de senioren. Iedereen moet mee kunnen doen. Brede welvaart is het uitgangspunt. De samenwerking tussen GroenLinks & PvdA is juist de representatie van deze uitgangspunten en idealen. En dat maakt ook de samenwerking tussen GroenLinks & PvdA sterk.

Wat draag ik hieraan bij?

In de nieuwe periode wil ik graag toewerken naar een nóg duurzamer Veldhoven. In de afgelopen jaren is er veel gebeurd. Met de Regionale Energie Strategie, de Transitievisie Warmte en de vele lokale acties en initiatieven. Maar dat is slechts de eerste stap. Het werk is nog lang niet af. We staan nog steeds aan de wieg van een enorme transitie. Die niet alleen consequenties heeft voor het milieu. Maar zeker ook voor het landschap, de ruimte, het buitengebied, de woningbouw, de manier van leven, etc etc. Een nieuwe manier van denken en werken is daarbij onontbeerlijk. Een integrale bandering zal steeds meer de norm worden. Een ontwikkeling kun je steeds minder als een op zichzelf staande verandering beschouwen. De bouw van meer seniorenwoningen zal ook invloed hebben op thema’s als de zorg, mobiliteit en detailhandel. De aanleg van een weg heeft ook impact op de bedrijvigheid, het milieu en woongenot. Kortom, de maatschappij verandert. En daar zullen we de komende jaren in het beleid op moeten anticiperen. En daarin wordt duurzaamheid, de toekomstbestendigheid, steeds meer een basisprincipe. Dat is waar ik me voor ga inzetten.