SWOVE verdient een bloemetje!

SWOVE verdient een bloemetje!

Op vrijdag 16 september bezochten wij met onze werkgroep Sociaal Domein de locatie Veldwijzer waar SWOVE in is gehuisvest sinds het begin van dit jaar.

SWOVE Veldhoven werkt sinds 1970 aan het welzijn van kwetsbare burgers uit de gemeente Veldhoven en dan met name gericht op ouderen, mensen met beperkingen en hun mantelzorgers.

Ans van Kuik, de directeur van SWOVE nam uitgebreid de tijd om ons te woord te staan. Ze bracht ons op de hoogte van allerlei nieuwe initiatieven die op de agenda staan. Een van deze initiatieven is het nog beter samenbrengen van organisaties die zich inzetten voor onze Veldhovenaren. Verduidelijking van wie wat doet binnen Veldhoven en waar mensen kunnen aankloppen voor hulp en steun vinden wij heel belangrijk voor onze inwoners.

Wij waarderen het initiatief van SWOVR dan ook en waarderen de inspanningen die Ans levert om, samen met de overige organisaties, Veldwijzer nog beter op de kaart te zetten. Daarom heeft SWOVE namens ons een bloemetje verdiend!