Samen op pad in Zonderwijk

Samen op pad in Zonderwijk

Een wandeling met de wijkambassadeur van Zonderwijk Johan Couwenberg door de mooie wijk laat zien dat er aandacht moet zijn en blijven voor het prachtige Vogelzang park, de fietsverbinding via de Saturnus-de Sitterlaan, meer groen in de wijk en ruimte voor spelende kinderen. Bij deze wandeling waren Tineke Linssen, Metha Visser en Rian Bolt-Lavrijssen aanwezig. Bij het vervolggesprek was Christiaan Biezen online betrokken.

GroenLinks & PvdA zet zich in voor deze onderwerpen. Hierbij is het belangrijk om op tijd te overleggen met de betrokkenen. Inspraak en samenspraak staat dan ook bovenaan op onze agenda. We blijven regelmatig met elkaar in contact, ook na de verkiezingen. Samen staan we sterk voor het gezamenlijk doel, namelijk wijkbewoners in een vroeg stadium betrekken en serieus nemen.

Voor zijn tomeloze inzet verdient Johan een Groot Compliment.