Samen aan de slag voor een (nog) schoner Veldhoven

Samen aan de slag voor een (nog) schoner Veldhoven

Na alle campagne activiteiten was het weer tijd om de handen letterlijk uit de mouwen te steken. En wanneer kun je dit beter doen dan tijdens de landelijke opschoondag?

De samenwerking met Zwerfafvalpakkers (ZAPpers) van Stichting GoClean Veldhoven was immers ook voor herhaling vatbaar.

Na de samenkomst bij Grand Café Sowieso namen we de prikstokken en de vuilniszakken vol enthousiasme ter hand om in en om het centrum van Veldhoven alle peuken en ander afval te ruimen.

We ontdekten wat mensen allemaal weggooien terwijl ze onderweg zijn. Onvoorstelbaar, maar het werk blijft hoognodig. Kortom, het was een nuttige middag!