Over de voortgang uitbreiding ASML

Over de voortgang uitbreiding ASML

De Veldhovense politieke partijen GroenLinks & PvdA Veldhoven, Hart voor Veldhoven, CDA Veldhoven en D66 Veldhoven hebben het college van B&W een brief gestuurd met vragen over de voortgang van de uitbreiding van ASML.

Geacht college,

Recent zijn wij op bezoek geweest bij vertegenwoordigers van de Dreefbuurt. In dit gesprek stond de nieuwe plannen van ASML voor verdere uitbreiding centraal. Deze nieuwe uitbreiding komt op De Run 7000.

ASML draagt op een belangrijke manier bij aan de economische voorspoed van Veldhoven en de regio. De gelegenheid van ASML in onze gemeente is dan ook waardevol en daarom staan we in de
basis ook niet onwelwillend tegen een verdere uitbreiding. Echter, dit moet natuurlijk wel passen binnen de omgeving. De bezwaren en signalen uit de Dreefbuurt laten zien dat het hier begint te schuren, nu ASML steeds dichterbij de bebouwde woonomgeving komt. De zorgen van de buurt zijn iets om serieus te nemen. Deze richten zich voornamelijk op de bouwhoogte, geluids- en lichtoverlast. Hierbij hebben zij ook verschillende gesprekken gevoerd met ASML en de gemeente Veldhoven. Dit proces lijkt nu vast te lopen en hier heeft de buurt zorgen over. De angst is dat bezwaren en ideeën van de omgeving wel worden gehoord, maar niet worden mmeegenomen in de nu voorliggende plannen. Ons inziens is het van groot belang om de gesprekken in gang te houden en te proberen te werken richting een oplossing die voor zowel de buurt als ASML te dragen is. Kortom; een balans tussen groei en een fijne leefomgeving. Om een goed beeld te krijgen van de huidige situatie en hoe er nu verder wordt gegaan in dit proces hebben wij enkele vragen aan het college:

  • Op welke manier heeft het college de bezwaren en de ideeën vanuit de Dreefbuurt meegenomen in de ontwikkeling van het bestemmingsplan?
  • Hoe ziet het college de huidige ontstane situatie, waarbij de Dreefbuurt duidelijk heeft gemaakt dat in het huidige plan te weinig rekening is gehouden met haar bezwaren?
  • Hoe probeert de gemeente het gesprek tussen ASML en de Dreefbuurt in stand te houden, waarbij er een serieuze dialoog plaatsvindt over de mogelijkheden en eventuele aanpassing van de plannen?
  • Welke rol denk het college zelf te hebben om de signalen uit de Dreefbuurt over te brengen
    aan ASML?

Wij kijken uit naar de beantwoording!
Met vriendelijke groet,

Fracties GroenLinks & PvdA Veldhoven, Hart voor Veldhoven, CDA Veldhoven en D66 Veldhoven