Maidenspeech Jolanda van Grunsven

Maidenspeech Jolanda van Grunsven

Op dinsdag 19 april vond de eerste oordeelsvormende raadvergadering plaats met de nieuwe gemeenteraadsleden in Veldhoven. Een nieuw gezicht in de Veldhovense gemeenteraad is ons raadslid Jolanda van Grunsven – Proost. Daarom hield ze afgelopen dinsdag haar maidenspeech, waarin ze toelicht waar zij zich de komende 4 jaar samen met onze fractie voor gaat inzetten. De toespraak is hieronder terug te lezen.

Maidenspeech Jolanda van Grunsven

“Vandaag mag ik voor het eerst het woord voeren in de Veldhovense gemeenteraad. Ik zie dit als een eer en privilege. Ik ben opgegroeid in Veldhoven in een gezin waar mijn ouders mij altijd alle ruimte en middelen hebben geboden om te ontdekken wie ik ben en wat ik belangrijk vind. Ik ben me er, als jonge vrouw, van bewust dat dit lang niet voor iedereen vanzelfsprekend is en ben dus enorm dankbaar voor de kansen die ik heb gekregen in het leven. Ik wil me dan ook sterk maken voor een Veldhoven waar iedereen die ruimte kan en mag pakken ongeacht afkomst, gender, geaardheid of welke factor dan ook.

De afgelopen jaren, tijdens de coronapandemie, hebben we des te meer het belang van aandacht voor mentale gezondheid en een veilige thuissituatie gezien. Daarnaast werd ook de kloof tussen arm en rijk nog beter zichtbaar. Schoolgaande kinderen moesten thuis, via het internet, de lessen gaan volgen. Maar wat als je zo’n apparaat niet kan betalen? Wat als je ouders je niet kunnen of willen ondersteunen bij het maken van je schoolopdrachten? Wat als je je op school veiliger voelt dan thuis? In deze situaties sta je als kind op achterstand door factoren waar je zelf helemaal geen invloed op hebt. Dat is niet eerlijk en moet anders.

We hebben met zijn allen ervaren hoe het is om minder bewegingsvrijheid te hebben en elkaar niet meer op te kunnen zoeken. Helaas geldt dit voor veel mensen ook buiten de pandemie om al. Eenzaamheid is een groot probleem. Daarom is het belangrijk dat we als Veldhovenaren omkijken naar elkaar en elkaar kunnen vinden in de dingen die we graag doen in onze vrije tijd. Hiervoor zouden mobiliteit of je financiële situatie geen belemmering mogen zijn. Denk bijvoorbeeld aan meedoen in een sportclub of harmonie, maar zeker ook aan een kopje koffie en een gezellig praatje in een van de wijkgebouwen.

De jeugd heeft de toekomst, ook in Veldhoven, mits zij hier überhaupt een woning kunnen vinden. En als we het dan toch over de toekomst hebben, hoe ziet deze er dan uit voor Veldhoven? Wordt het Veldhoven aan zee? Of lukt het ons nu nog om de klimaatverandering bij te sturen door de juiste, duurzame keuzes te maken bij bijvoorbeeld de bouw van nieuwe woningen?

Voor ons ligt nu de regiovisie 10 voor de jeugd, een mooi voorbeeld van hoe verschillende organisaties elkaar kunnen helpen en versterken. Ik ben blij dat ik deel uit mag maken van een club die inziet dat we verder komen door samen te werken. GroenLinks en PvdA hebben de krachten lokaal gebundeld en doordat we naar elkaars ideeën luisteren kunnen we stappen gaan maken. Het is een verbintenis gericht op de toekomst die gaat bijdragen aan een sociaal en duurzaam Veldhoven, daar ben ik van overtuigd.

Afgelopen week is er eindelijk een overeenkomst bereikt voor een nieuwe CAO, met loonsverhoging, voor de mensen die werken in de jeugdzorg. Goed dat de waarde van hun werk eindelijk meer aanzien lijkt te krijgen. Wel las ik dat de loonstijging op het moment van het vaststellen van de nieuwe CAO nog niet bekostigd zou worden door de gemeenten. Eerste vraag aan de wethouder is dus of de loonsverhoging binnen de kaders van deze regiovisie bekostigd kan worden.

Iedereen kent de verhalen van de lange wachtlijsten in de jeugdzorg. Aan de andere kant horen we verhalen van organisaties die buiten de boot vallen, en dus niet kunnen bijdragen aan het verkorten van deze wachtlijsten, omdat zij niet voldoen aan de normen voor aanbesteding. Staat de wethouder ervoor open om met hen te onderzoeken hoe zij toch hun steentje kunnen bijdragen?

Tot slot is het mooi om te zien dat er voor totstandkoming van deze regiovisie is ingezet op een breed draagvlak. Laten wij als raad de komende periode ook inzetten op een breed draagvlak. Niet alleen binnen deze 4 muren, maar juist ook daarbuiten, door het gesprek aan te gaan met onze inwoners en hen mee te nemen in onze overwegingen en besluitvorming.”

Jolanda van Grunsven 
Raadslid GroenLinks & PvdA Veldhoven