In memoriam: Frans Hofmeester

In memoriam: Frans Hofmeester

Met droefenis en verslagenheid heeft GroenLinks & PvdA Veldhoven kennisgenomen van het overlijden van Frans Hofmeester. Daarmee verliest de Veldhovense politiek een bijzonder persoon met het hart op de goede plek. Iemand die altijd de verbinding zocht. Maar ook durfde uit te komen voor zijn mening. Een politicus met liefst 42 jaar politieke ervaring. In Bladel én Veldhoven. Frans overleed op zondag 6 maart 2022 na een kort ziekbed op 83-jarige leeftijd.

Frans Hofmeester was een Sociaaldemocraat in hart en nieren. Een echte rode ‘rakker’. Die ook de afgelopen Raadsperiode nog actief was als Gemeenteraadslid. Hij streed voor meer solidariteit en gelijke kansen. De mens stond altijd centraal bij hem. Het ging om het collectief en nooit om het individu. Daarmee stond hij ook als lijsttrekker aan de basis van een hele mooie verkiezingsuitslag in 2006, waarna hij wethouder werd in Veldhoven.

In zijn politieke carrière heeft hij altijd de verbinding gezocht. Met de gemeenschap, maar zeker ook in de Raad. Hij stelde zichzelf altijd op de tweede plek. Het belang van de ander stond altijd voorop. Dat tekent de houding en inzet van Frans. Met scherpte, maar ook met humor. En iemand die zelfs tot de laatste dag het algemene belang centraal stelde. En daarmee heeft hij ook een enorme stempel gedrukt op de groei en ontwikkeling van Veldhoven.

GroenLinks & PvdA Veldhoven zal zich blijven inzetten voor het gedachtegoed van Frans. En de wijze waarop hij voor zijn idealen streed. Met saamhorigheid en verbinding als basisprincipes. Want alleen samen kom je verder. Wat ons betreft een voorbeeld voor velen.