In gesprek met… gebundeld in een brochure

In gesprek met… gebundeld in een brochure

Ook in coronatijd is het belangrijk om contact te blijven houden met de inwoners en met de instanties die zich daarvoor inzetten.

Daarom hebben we het initiatief genomen om een aantal gesprekken te plannen met o.a. SWOVE Veldhoven, Cordaad Welzijn, Severinus Veldhoven, Voedselbank Veldhoven, bureau sociale raadslieden Veldhoven, Combinatie Jeugdzorg en Loekatyou. Deze gesprekken waren zeer waardevol. We boden een luisterend oor en ontdekten wat er speelt binnen deze organisaties en waar op korte termijn behoefte aan is.

De uitkomsten van deze gesprekken hebben we verwerkt in ons verkiezingsprogramma. Tevens hebben we de hoofdlijnen van deze gesprekken in verslagvorm gebundeld in een brochure die bij alle leden in de brievenbus valt. Verder staan er weer nieuwe gesprekken op de agenda.

Wil jij ook graag een brochure ontvangen? Stuur dan een mailbericht via info@groenlinkspvdaveldhoven.nl. Vergeet niet je adres te vermelden.

Een speciale dank aan:

  • Ans van Kuik
  • Robert Tops
  • Marc Verberk
  • Gerda Huijbregts
  • Peer Willemse
  • Raymond van Zoolingen
  • Jan van der Hamsvoord
  • Theo Linssen
  • Rian Tondeur
  • Johan Couwenberg

GroenLinks & PvdA Veldhoven
Rian Bolt