GroenLinks & PvdA samen voor Veldhoven

GroenLinks & PvdA samen voor Veldhoven

Veldhovenaren kunnen bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart volgend jaar stemmen op de gezamenlijke lijst GroenLinks & PvdA. Na een langdurige en kritische verkenning concludeerden beide partijen dat samen optrekken meer slagkracht oplevert dan alleen. Het nieuwe linkse blok zal zich inzetten voor een sociaal en groen Veldhoven. Bijzondere aandacht gaat uit naar inwoners die het zwaar te verduren hebben.

De nieuwe partij werkt stevig aan een verkiezingsprogramma.  Daarin is in ieder geval uitgebreide aandacht voor:

– Elke Veldhovenaar heeft recht op een passende huur- of koopwoning, zonder daar jarenlang op te moeten wachten;

– Een leefbaar Veldhoven, ook voor toekomstige generaties; dus extra steun als iemand die nodig heeft bij de overgang naar bijvoorbeeld energietransitie; 

– Om iedereen de kans te geven mee te doen, ondersteunen we inwoners waar mogelijk als zorg, gezondheid, onderwijs en welzijn problemen voor hen opleveren.

Dit zijn belangrijke onderwerpen die van Veldhoven een prettige en leefbare gemeente maken, ook voor de volgende generaties.

Bij onze inzet voor een groen en sociaal Veldhoven trekken we graag op met bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en politieke collega’s. Daar gaan we de komende tijd graag gesprekken mee aan.