Armoede in Veldhoven verdient maar aandacht!

Armoede in Veldhoven verdient maar aandacht!

De rekenkamer in Veldhoven heeft onderzoek gedaan naar het Veldhovense armoedebeleid en hebben aan de hand van hun bevindingen aanbevelingen gedaan in het rapport “Versterk de verbindingen”. Tijdens de raadsvergadering van 19 september werd hierover gesproken in de gemeenteraad. Hieronder leest u de inbreng van ons raadslid Wim Meijberg.

Veldhoven heeft haar zaken op gebied van armoedebeleid aardig voor elkaar. Al vraagt verborgen armoede meer aandacht. Dat concludeert de gemeentelijke rekenkamer op basis van de geformuleerde onderzoeksvragen. De landelijke en lokale cijfers zijn schokkend…

Landelijk gaan we naar een miljoen mensen in armoede, aldus het Centraal Planbureau.

Dit betekent voor Veldhoven 1600 gezinnen, in totaal 2500 mensen waarvan 500 minderjarigen die opgroeien in armoede.

Landelijk stelt: “We kijken wat we kunnen doen, maar het mag niet te veel kosten”.

Hetzelfde lezen wij in het antwoord van het college: “Wij willen hiermee aan de slag, maar bekeken moet worden wat hiervoor nodig is; in mankracht dan wel financieel”.

Groenlinks & PvdA Veldhoven blijft dit bijzonder vinden, de focus op kosten.

De vraag is in wat voor land willen wij leven?
Een land van een miljoen mensen waarin Veldhoven met 1600 gezinnen voortdurend in een diepgaande bestaansonzekerheid leven met een overdaad aan regelingen, toeslagen en wantrouwen? Kinderen die opgroeien in stressvolle gezinnen, 174 voedselbanken, een land waarin we weten dat mensen in bepaalde wijken eerder overlijden als gevolg van armoede. Maar praten over kosten? 6 miljard is er nodig. Is dat te veel? Wat levert geen armoede op? Onder andere minder zorgkosten, minder kosten voor uitvoering van een complex toeslagenstelsel? Kinderen zonder stress en met een gevulde buik op school? Is dat te weinig?